Rotterdams Publiek | plekken | Dancing Pschorr

Op Wikipedia

Dancing Pschorr (officieel Grand Cafe Restaurant Pschorr) was een grand café-restaurant die gevestigd was aan de toen nieuwgebouwde Coolsingel in Rotterdam. Het etablissement werd geopend in 1883 als bierhuis en in 1922 als grand café-restaurant, en werd verwoest tijdens het bombardement op 14 mei 1940.

Geschiedenis

Pschorr aan de Korte Hoogstraat
Grand café-restaurant Pschorr begon ooit als Duits bierhuis nadat de Duitse brouwerij 'Pschorr' samen met de Beierse ondernemer Louis Willkomm... lees verder op Wikipedia

Info van Wikidata

Wikidata: Q93182833

gebouwd in 1922
gebouw verdwenen in / rond 1940

een café
een discotheek

straat: Coolsingel


In de pers

DANCING 'PSCHORR' COOLSINGEL No. 22 DE DANCING IS VOOR HEDENAVOND UITVERKOCHT. Gedurende eenige dagen zal de Dancing nog in Jubileumstooi gesierd zijn

Veroordeeld werden: De student J. G. W' wonende te Delft, omdat hij op 22 Maart j.1. des avonds te 11.45 uur, bij de dancing 'Pschorr' op den Coolsingel alhier, tegenover aldaar staande chauffeurs zich op minder vleiende wijze over de politie uitlatende, en waarna hij op zeer opvallende wijze een notitieboekje uithaalde op zeer luiden toon de wapennummers van een tweetal aldaar aanwezige politieagenten oplas en noteerde, zoodat zich weldra een volksmenigte verzamelde, niet heeft voldaan aan het door die politieagenten gegeven bevel om door te loopen, tot eene geldboete van ƒ 18 subs 6 dagen hechtenis.

TEN BATE DER ARMEN. ROTTERDAM. Bovengenoemde Vereeniging organiseert een intiemen dans- en cabaret-avond op Maandag 23 September a.s. des avonds te 8 ure in de Dancing 'Pschorr', Coolsingel. Dezen avond heeft het bestuur georganiseerd, om het streven van 'Ten Bate' meerdere bekendheid te geven.

Ach, wat hebben we er niet aan artiesten gebracht! De bands van Jack Hylton, van Ambrose, van Armstrong.... Vera Lynn zong bij haar eerste optreden in Nederland in Pschorr. We hadden Josephine Baker, Lys Gauty en Mistinguett, Pisuisse, Koos Speenhoff, Louis Davids en Margie Morris. De Ramblers zijn - mag ik gerust zeggen - bij ons in Pschorr begonnen.

Van Wikimedia Commons

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.