Rotterdams Publiek | plekken | Hof van Bourgondië

Info van Wikidata

Wikidata: Q84314400
een evenementenlocatie

In de pers

De heer D. Th. Schramade vertoonde zijn ongeëvenaarde goocheltoeren voor bewoners van Charlois en Katendrecht in het Hof van Bourgondiö. Een symphonie-orkest onder leiding van den heer C. Burgdorffer deed zich in een aangrenzende zaal nooren. Er was een dankbaar en ordelijk publiek.

De tooneelvereeniging 'Karel de Stoute' gaf Zondagavond voor een tamelijk bezette zaal een liefdadigheidsvoorstelling in 'Het Hof van Bourgondië' te Charlois, geheel ten bate der wed. A. Van E ijsden, Klaverstraat, wier man in het gesticht 'Maasoord' overleed, haar 6 jeugdige kinderen nalatende. De rollen waren in goede handen en er werd dan ook na elk bedrijf flink geapplaudisseerd. Door den I heer Vos werd gevraagd eenige passende coupletten te mogen zingen, waarin hij dank bracht aan de vereeniging, een ieder aansporend een klein offer te brengen tot leniging van den nood. Eenige dames hielden daarna een collecte.

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.

Deze zaal in interviews

Meer interviews, ook over andere plekken, op het Verhalen overzicht.