Info van Wikidata

Wikidata: Q81939094

gebouwd in 1924
een activiteitenlocatie
een buurtcentrum
een theatergebouw

straat: Gouvernestraat

beschreven op:
theaterencyclopedie.nl/wiki/Odeon,_...

Afbeeldingen

Gezichten op de Gouvernestraat.Afgebeeld van boven naar beneden:-2800: nummers 54b: het gebouw Odeon, Schouwburg;-2801 en -2802: nummer 68: Grote Zaal; -2803: nummers 84 t/m 88: bedrijven van Goenhuyzen en Brandwijk;-2804: nummers 96 t/m 100. | 11 sept 1969

In de pers

De grootste plaats wordt ingenomen door een vergader-, tooneel- en concertzaal, die wat grootte en inrichting betreft een groote stad waardig is. In de pl.m. 40 meter lange zaal zullen 950 personen een behoorlijke zitplaats kunnen vinden; de foyer met het buffet bevindt zich naast de zaal, zodat het hinderlijk gerinkel van glas- en aardwerk, dat bij tooneel- en muziekuitvoeringen zoo storend werkt, hier voorgoed verbannen is.

Affiches

1942
1942
1943
1943
1942
1942
1943

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.

Deze zaal in interviews

Meer interviews, ook over andere plekken, op het Verhalen overzicht.