Rotterdams Publiek | plekken | Rotterdamsche Schouwburg

Info van Wikidata

Wikidata: Q81935923

gebouwd in 1774
gebouw verdwenen in / rond 1887

een theatergebouw

straat: Coolsingel

beschreven op:
theaterencyclopedie.nl/wiki/Rotterd...


Afbeeldingen

DE NIEWE SCHOUWBURG TE ROTTERDAM | `DE NIEWE SCHOUWBURG TE ROTTERDAM'. Gezicht op de voorzijde van de Nieuwe Schouwburg aan de Coolsingel. | 1774

Afbeelding van "De arme Kamer", 4e toneel van het 1e bedrijf uit het zedespel, "Fanny of het gelukkig berouw, vertoond 6 mei 1775. | 6 mei 1775

Afbeelding van "De Kloosterkamer", 9e toneel van het 3° bedrijf uit het treurspel "Melanie ov de rampzalige kloosterdwang, vertoond 15 mei 1778. | 1778

De Nieuwe Schouwburg te Rotterdam. La Nouvelle Comédie de Rotterdam. | De Nieuwe Schouwburg. | 1798

De Schouwburg | Gezicht op de Schouwburg aan de Coolsingel. | 1862

De Schouwburg aan den Coolsingel in 1862. Rotterdam | Gezicht op de Schouwburg aan de Coolsingel. | 1862

gebouw - Schouwburg Coolsingel - 1852. | Voorgevel van Schouwburg Coolsingel, gebouwd in 1852. | 1873

Gezicht op de Schouwburg aan de Coolsingel, kort voor de afbraak. | 1887

Gezicht op de Schouwburg aan de Coolsingel, kort voor de afbraak. | 1 juni 1888

In de pers

Met genoegen vernemen wij, dat in een dezer dagen hier gehouden Algemeene vergadering van heeren deelhebbers in de Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging besloten is tot het doen afbreken van den thans bestaanden schouwburg aan den Coolsingel en het bouwen ter zelfder plaatse van een nieuw en ruim schouwburggebouw, volgens daarvoor door den heer architect A.W. van Dam gemaakt plan.

Heden avond had alhier de aangekondigde plechtige inwijding der nieuwe schouwburg-zaal aan den Coolsingel plaats […] Alle rangen, uitgenomen de galerij, waren geheel gevuld en de helder verlichte zaal leverde in allen opzigte een bekoorlijk gezigt op.

Den 19en Mei 1774 kochten zij deze bezitting voor f. 6350. De schouwburg werd geheel vrij staande, ook van het woonhuis, gebouwd. Hij stond als ’t ware midden in den tuin […]
Inmiddels had in 1853 de sedert opgerichte Rotterdamsche Schouwburg-Vereeniging de grote zaal met de toegangen daartoe aanmerkelijk laten verbouwen naar de plannen van den Rotterdamschen architect A.W. van Dam, den bouwmeester van de Zuiderkerk. Het oude toneel, hoewel geheel van hout geconstrueerd, bleef hierbij onveranderd en werd aan de nieuwe zaal hecht en sterk verbonden.

Affiches

1867
1845

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.