Rotterdams Publiek | plekken | gebouw Wereldmuseum Rotterdam

Info van Wikidata

Wikidata: Q80815548

gebouwd in 1851
een museumgebouw

straat: Willemskade


In de pers

Het Museum van Landen Volkenkunde, dat in september wordt heropend, krijgt een iets andere naam. Het gaat straks Museum voor Volkenkunde heten. De directie van het museum had Burgemeester en Wethouders van Rotterdam voorgesteld om de naam te veranderen in Wereldmuseum, maar het college heeft deze naam met grote beslistheid van de hand gewezen. De directie weet niet om welke redenen de naam Wereldmuseum niet door de beugel kon bij de vroede vaderen. Een wijziging in het korter en krachtiger Museum voor Volkenkunde mocht wel

Affiches

1930 - 1940
1939 - 1940

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.

R'dam. Made it happen.

In gebouw Wereldmuseum Rotterdam gehouden tentoonstellingen zijn ook te vinden in de Tijdmachine

Leven en Dood op Sumba | 5 oktober - 14 augustus '66

Leven en Dood op Sumba | 5 oktober - 14 augustus '66