Info van Wikidata

Wikidata: Q76161172

bekend als:
Transvalia vanaf 1908 tot 1935
Victoria vanaf 1935 tot 1971
een bioscoop van 1908 tot 1971
een gebouw

straat: Bergweg

Afbeeldingen

Tegeltableau in het Victoriatheater aan de Bergweg voorstellende de Boerenoorlog in Zuid-Afrika. Hettegeltableau is ca. 1971 na sluiting van bioscoop Victoria 1971 overgebracht naar Zuid-Afrika. | 1898

Films te zien in dit theater

6
Homunculus (1916)
hier vertoond in 1917
4
Wolf Riders (1935)
hier vertoond in de jaren 1935 - 1939
4
Boefje (1939)
hier vertoond in de jaren 1940 - 1943
4
Witte, De (1934)
hier vertoond in de jaren 1936 - 1943
3
Ferocious Pal, The (1934)
hier vertoond in de jaren 1937 - 1939
3
Weg ins Freie, Der (1941)
hier vertoond in de jaren 1942 - 1944
3
Wiener Blut (1942)
hier vertoond in de jaren 1942 - 1944
3
Emil und die Detektive (1931)
hier vertoond in de jaren 1932 - 1937
3
Rookies (1927)
hier vertoond in de jaren 1929 - 1930
3
Goldene Stadt, Die (1942)
hier vertoond in 1943
3
Puss in Boots (1931)
hier vertoond in de jaren 1935 - 1937
3
Why work (1933)
hier vertoond in de jaren 1935 - 1946
3
Schwiegersöhne (1926)
hier vertoond in de jaren 1930 - 1935
3
Junge Graf, Der (1935)
hier vertoond in de jaren 1937 - 1940
3
Dinky (1935)
hier vertoond in de jaren 1937 - 1940
3
Pack up your troubles (1932)
hier vertoond in de jaren 1934 - 1936
3
Son of a Sailor (1933)
hier vertoond in de jaren 1935 - 1939
2
Lockende ziel, Das (1930)
hier vertoond in de jaren 1931 - 1932
2
Aussenseiter, Der (1935)
hier vertoond in 1937
2
Sull' altare della scienza (1913)
hier vertoond in de jaren 1914 - 1916
2
Michele Perrin (1914)
hier vertoond in de jaren 1914 - 1916
2
Happy landing (1938)
hier vertoond in de jaren 1938 - 1939
2
Grillen van het fortuin, De (XX)
hier vertoond in 1915
2
Hard to get (1938)
hier vertoond in 1940
2
Blaufuchs, Der (1938)
hier vertoond in de jaren 1939 - 1944

Het getal in het blokje geeft het aantal weken weer waarin de film vertoond is. Lang niet alle voostellingen zijn bekend - voorstellingen na 1950 zijn sowieso (nog) niet ingevoerd. Er worden maximaal 25 films getoond. Deze gegevens komen van Cinema Context, waar je veel meer informatie over films, voorstellingen en bioscopen kunt vinden.

In de pers

Het schijnt de Transvalia-bioscoop, welke ver verwijderd is van 't Rotterdamsch publieke-vermakelijkheden-centrum niettegenstaande haar afgelegenheid toch wel zoo raar den vleeze te gaan, dat zij zich daar in 't Noorden kan handhaven, en het laat zich wel verklaren, als men nagaat hoe haar directie te werk gaat. In de eerste plaats is de zaal ruim en geriefelijk, voorts is het programma afwisselend, de muziek, ofschoon slechts geproduceerd door piano en viool is voldoende krachtig en welluidend, terwijl de zaalchef-explicateur niet ontbloot is van komisch-dramatisch talent.

'De stormen der jeugd' vormt op bet moment het voornaamste gedeelte van het programma. Een voordeel yan deze film is, van het algemeene publieksstandpunt beschouwd, dat ze 'mekaar' krijgen en houden, dus dat 'het goed afloopt.

In bioscoop Victoria aan de Bergweg wordt volgens het reclamebord op de voorgevel nog steeds de film De legendarische spits(e)boeven gedraaid en kan de jeugd zich in de middaguren vermaken met Walt Disney's Jungle boek. De bordjes 'Te koop' in de vitrines, waar in beter dagen foto's van filmhelden en -diva's het publiek moesten verleiden naar binnen te gaan, leren echter anders.

De harde werkelijkheid is dat kort na de jaarwisseling in Victoria voor 't laatst een film was te zien. Na afloop v.d. voorstelling werd, zoals iedere avond, het traliehek voor de ingang geschoven.

Dit keer was het voorgoed. Ook voor de weinige bezoekers die nog af en toe kwamen ging het niet meer open. De sterk teruglopende bezoekersaantallen hadden de buurtbioscoop langzaam maar zeker de nek omgedraaid. De directie zag het niet meer zitten en gooide de boel dicht.

Aan de muren van het Zuidafrikaanse ministerie van defensie in Pretoria zullen binnenkort vijf tegelschilderijen prijken die in de loop van het vorige jaar toevallig ondekt werden in de nu gesloten bioscoop Victoria aan de Bergweg. De tegelschilderijen, zo meldt het blad Zuidafrikaanse Panorama, kwamen tevoorschijn toen in het vroegere theater het behang van de muren verwijderd moest worden. De tekeningen zijn indertijd gemaakt door Cor de Bruin van de Amsterdamse Kunstacademie. Zijn opdrachtgever was de heer C. N. A. Loos, die in 1935 aan de Bergweg het restaurant Transvalia opende. Dit restaurant werd later getransformeerd tot het bioscooptheater Victoria.

Affiches

1940

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.

Deze zaal in interviews

Meer interviews, ook over andere plekken, op het Verhalen overzicht.