Info van Wikidata

Wikidata: Q76161167

gebouw verdwenen in / rond 1912

een bioscoop van 1911 tot 1912
een kerkgebouw

straat: Coolvest

In de pers

De Directie der Thalia Bioscope betrekt zyn films niet van 't Grootste filmverhuurkantoor der wereld, integendeel van 't kleinste en toch is geen Bioscopehouder hier ter stede in staat de films met Hollandsche titels, welke wy vertoonen, vóór ons te draaien. Wat de geëerde bezoekers by ons te zien krygen, zyn anderen eerst na weken in staat te vertoonen. Aanbevelend, DE DIRECTIE.

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.