Op Wikipedia

Scala was een Rotterdamse bioscoop aan de Kruiskade 60-68, die oorspronkelijk opende onder de naam 'Theater Soesman' in 1922, met toendertijd 1.200 zitplaatsen. Ze werd volledig verwoest in het bombardement van 14 mei 1940.In december 1957, aan de Westblaak, opende de nieuwe bioscoop SCALA en sloot al na zeven maanden (sinds 1960 bekend als Cinerama). lees verder op Wikipedia

Info van Wikidata

Wikidata: Q76161162

bekend als:
Soesman Theater vanaf 1922 tot 1924
Scala vanaf 1924 tot 1940

gebouw verdwenen in / rond 1940

een bioscoop

straat: Kruiskade

Afbeeldingen

Kruiskade 1938 ; Serietitel Groeten uit Rotterdam | Gezicht op de Kruiskade in de omgeving van bioscoop Scala. | 1936

De Kruiskade met de Scala bioscoop. | 1937

De Kruiskade met bioscoop Scala. | 1937

De Kruiskade met de Scala Bioscoop, voorheen theater Soesman. | 1937

Rotterdam - Kruiskade | Kruiskade, ter hoogte van de bioscoop Scala, vanuit het westen. | 1939

Films te zien in dit theater

9
Hygiene der Ehe (1922)
hier vertoond in de jaren 1926 - 1937
6
Green pastures, The (1936)
hier vertoond in 1938
5
Bronenosets Potyomkin (1925)
hier vertoond in de jaren 1927 - 1930
4
Volga boatman, The (1926)
hier vertoond in de jaren 1927 - 1929
3
San Francisco (1936)
hier vertoond in de jaren 1937 - 1938
3
Big parade, The (1925)
hier vertoond in de jaren 1927 - 1933
3
Devils' brother (1933)
hier vertoond in de jaren 1934 - 1935
3
Westfront 1918 (1930)
hier vertoond in 1931
3
One exciting night (1922)
hier vertoond in 1925
3
Secret Agent (1936)
hier vertoond in 1936
3
Weary river (1929)
hier vertoond in de jaren 1929 - 1930
3
Cette vieille Canaille (1933)
hier vertoond in de jaren 1934 - 1939
3
Falsche Scham (1926)
hier vertoond in 1928
3
Pagan, The (1929)
hier vertoond in de jaren 1931 - 1932
3
Ben-Hur (1925)
hier vertoond in de jaren 1927 - 1932
3
Rio Rita (1929)
hier vertoond in 1930
3
Prividenie, kotoroe ne voswrastschaetsja (1929)
hier vertoond in de jaren 1930 - 1931
3
Hommes oubliés, Les (1935)
hier vertoond in 1935
3
Mystery of the wax museum, The (1933)
hier vertoond in de jaren 1934 - 1938
2
Zwischen vierzehn und siebzehn (1929)
hier vertoond in 1931
2
Sans famille (1925)
hier vertoond in 1927
2
One hundred men and a girl (1937)
hier vertoond in de jaren 1938 - 1939
2
Girl of the golden west, The (1938)
hier vertoond in 1939
2
Citadel, The (1938)
hier vertoond in 1939
2
Adventures of Robin Hood, The (1938)
hier vertoond in de jaren 1938 - 1939

Het getal in het blokje geeft het aantal weken weer waarin de film vertoond is. Lang niet alle voostellingen zijn bekend - voorstellingen na 1950 zijn sowieso (nog) niet ingevoerd. Er worden maximaal 25 films getoond. Deze gegevens komen van Cinema Context, waar je veel meer informatie over films, voorstellingen en bioscopen kunt vinden.

In de pers

Het gebouw heeft een front in tegels uitgevoerd. De entree is ruim en gemakkelijk. Ter weerszijde bevinden zich de cassa's. Vervolgens betreedt men een ruime hal, waarin naast de garderobes, ook een buffet is aangebracht. Gedurende de pauze doet deze hal als foyer dienst. Een koepeldak van glas in lood vormt een schitterend plafond. Moderne wandbeschilderingen verhoogen het effect.

Na de officiëele plichtplegingen scherm (is het symboliek, dat er een paar fopspenen op geschilderd staan?) voor een program, waarop de heer Willy Koster blijkbaar extra z'n best had gedaan maar dat te overladen was voor een begin -avond. Gaarne hadden we niet alleen daarom 'n paar nummertjes geschrapt gezien; nu moeten wij voor onvolwassenen voorbehoud maken. Speciaal leek ons de humonist Bart Elferink uit den toon te vallen van het program vóór de pauze, dat overigens uitmuntte door beschaafdheid. Zijn gesmaal op de Koningin en het blijkbaar onvermijdelijke vunzigheidje bedierven voor ons veel.

Onze stad heeft er een theater bijgekregen dat nu eens niet als bioscoop zal worden geëxploiteerd. De heer Ph. Soesman, de vroegere,directeur van het Casino, heeft aan de Kruiskade, ..., een gebouw laten zetten dat bestemd schijnt te zijn voor vertooning van operettes en revues en, niet in de laatste plaats, voor variétévoorstellingen.

B. en W. hadden de eigenaars van het theater Soesman moeten opleggen, de perceelen van adressant te koopen. De panden waar het op aankomt, zitten met de vensters tegen den muur van het theater. Deze woningen zullen onbewoonbaar moeten worden verklaard, omdat ze geen licht- en luchttoevoer hebben. Wat hier gebeurd is, is lijnrecht in strijd met de woningwet en met de onteigeningswet.

De arrondissementsrechtbank alhier, heeft gisteren volgens de Tel., op verzoek van den hypotheekgever het faillissement uitgesproken van de N.V. 'Theater Soesman'. De langdurige malaise op theatergebied maakte het onmogelijk dit, in den duursten tijd gebouwde theater, winstgevend te exploiteeren.

Rotterdam is wederom een bioscooptheater rijker geworden. En niet maar zoo'n kleintje ook. Het theater, Kruiskade 60—68, eerst geëxploiteerd als het Variété-theater 'Soesman', zal vanaf Vrijdag a.s. als bioscooptheater 'Scala' geëxploiteerd worden. Daarmede is dagelijks het aantal zitplaatsen voor het filmdoek maar even uitgebreid met elfhonderd stuks.

Op initiatief van de directie van het Scalatheater aan de Kruiskade, is in verband met de vertooning van de fim ‘De Onsterfelijke Wals' op de derde étage van Gebr. Gerzon's Modemagazijnen — welker directie gaarne medewerking verleende — een stand ingericht, waar een register is neergelegd, dat op origineele wijze gelegenheid geeft de beeldende kunst te steunen zonder dat het den bezoeker iets meer kost dan.... een handteekening. Voor iedere handteekening, door het publiek erin geplaatst, betaalt de directie van het Scala-Theater n.l. een cent, ten behoeve van het bovengemelde doel.

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.