Info van Wikidata

Wikidata: Q76161160

bekend als:
Royal vanaf 1913 tot 1935
Cineac NRC vanaf 1935 tot 1940

gebouw verdwenen in / rond 1940

een bioscoop

straat: Coolsingel

Afbeeldingen

De Coolsingel met bioscoop Cineac. | 1933

Coolsingel bij avond. Verlichting van Cineac NRC en rechts daarvan van Heck's Lunchroom. | 1936

Avondverlichting van bioscoop Cineac en Heck's Lunchroom aan de Coolsingel. | 1936

Rotterdam, Coolsingel | Coolsingel uit het noorden gezien, ter hoogte van de Beurs met bioscoop Cineac-NRC. Op de achtergond, het Erasmushuis (HBU-gebouw, Hollandsche Bank-Unie) en rechts warenhuis de Bijenkorf aan de Schiedamse Vest. | 1939

Restanten van gebouwen als gevolg van het Duitse bombardement van 14 mei 1940. De westzijde van de Coolsingel ter hoogte van het café 't verguld Spinwiel en Cineac NRC bioscoop. | 1 juni 1940

Films te zien in dit theater

13
Jantjes, De (1934)
hier vertoond in 1934
12
Lied ist aus, Das (1930)
hier vertoond in 1931
9
Privatsekretarin, Die (1931)
hier vertoond in de jaren 1931 - 1934
6
Vore venners vinter (1923)
hier vertoond in 1924
6
Britain prepared (1915)
hier vertoond in 1916
5
Ramona (1928)
hier vertoond in 1929
5
Han, hun og Hamlet (1922)
hier vertoond in 1924
5
Gold rush, The (1925)
hier vertoond in 1926
5
Ben-Hur (1925)
hier vertoond in de jaren 1928 - 1932
4
Vester Vov-Vov (1927)
hier vertoond in de jaren 1928 - 1929
4
Lost City, The (1920)
hier vertoond in 1921
4
Daarskab, dyd og driverter (1923)
hier vertoond in 1925
4
Professor Petersens plejebørn (1924)
hier vertoond in de jaren 1924 - 1925
4
Schwiegersöhne (1926)
hier vertoond in 1927
4
Kongen af Pelikanien (1927)
hier vertoond in 1929
4
Raske Riviera rejsende (1924)
hier vertoond in 1926
4
Circus, The (1928)
hier vertoond in de jaren 1928 - 1929
4
Kan Kærlighed kureres? (1922)
hier vertoond in 1924
4
Kys, Klap og Kommers (1929)
hier vertoond in 1931
4
Kid Brother, The (1927)
hier vertoond in 1927
4
March of time, The (1935-1951)
hier vertoond in 1939
4
Grønkøbings glade gavtyve (1925)
hier vertoond in 1928
4
Phantom of the Opera, The (1925)
hier vertoond in de jaren 1926 - 1930
4
Ole Opfinders Offer (1924)
hier vertoond in 1926
4
Vagabonder i Wien (1925)
hier vertoond in 1928

Het getal in het blokje geeft het aantal weken weer waarin de film vertoond is. Lang niet alle voostellingen zijn bekend - voorstellingen na 1950 zijn sowieso (nog) niet ingevoerd. Er worden maximaal 25 films getoond. Deze gegevens komen van Cinema Context, waar je veel meer informatie over films, voorstellingen en bioscopen kunt vinden.

In de pers

Rotterdam is weer een theater rijker geworden. Waar eertijds een prachtig heerenhuis stond op den Coolsingel No. 17, is thans een first class Bioscopetheater verrezen, genaamd 'Cinema Royal', eigenaar de in de Bioscoopwereld welbekende heer Jean D e s m e t, terwijl als chef in de zaak optreedt de heer C.H.J. Welzenbach. Het gebouw maakt zoowel uit- als inwendig, een grootschen en aangenamen indruk, en is er geheel op berekend, een gedistingeerd publiek te ontvangen. (...) Bij het binnenkomen van den Heer en Mevrouw D e s m e t, werden deze ieder door den chef der inrichting een prachtig bloemenstuk aangeboden, terwijl het orchest fanfares aanhief.

Toen de heer en mevrouw D e s m e t in de Loge, te midden der genoodigden hadden plaatsgenomen, was het de heer van W e e r d, acteur van het Tooneelgezelschap 'Spree' uit Amsterdam, die een goed gestileerde en goed verzorgde feestrede hield, waarin hij vooral deed uitkomen, hoe aan het krachttg initiatief van den heer D e s m e t, in overleg en samenkomst met den architect, den heer J a c. van G i l s hier een theater was verrezen, waarop Rotterdam met recht trots kan zijn.

Van ’s morgens vroeg tot middernacht is de Cinéac geopend; tien, vijftien, twintig maal per dag onafgebroken, toujours draait het journaal en geeft het wereldgebeuren in klank, beeld en kleur! Zooals reeds gezegd, de Cinéac N.R.C. is van binnen en van buiten modern! Het exterieur in lichte kleur bijna wit-geschilderd trekt reeds van verre de aandacht, door het felle blauwe Neon licht nog geaccentueerd. In zeer korten tijd is deze Cinéac gereed gekomen. Weken van hard werken hebben het oude Royal ineen moderne Cinéac gemetamorphoseerd.

En zoo gebeurde het nu deze week, dat wij ... te gast kwamen in een bioscoop, die nu zeer modern en actueel geëxploiteerd zal worden door het oudste dagblad van Rotterdam zelf, de N. R. Crt. Van de simpele filmvermelding bescheiden schuchter, beschaamd bijna weggestopt onder de rubriek 'Gemengde Berichten' of 'Stadsnieuws' tot thans de exploitatie van een eigen theater. De film heeft wel prachtig revanche genomen. Van de gesmade Cendrillon is zij thans de gevierde prinses geworden, naar wier gunsten iedereen dingt. Vroeger in de journalistiek amper geduld en erkend, wordt zij thans geroemd als het bloedeigen kind en veelbelovende telg. Ze is van de familie geworden. Ze heeft alleen een deftiger, gentiler naam gekregen, van Cinema is zij 'Cineac' geworden. Laten wij dadelijk erkennen, dat wij met vreugde ter receptie zijn gekomen bij deze echtelijke verbinding tusschen dagblad en film. 't Moest er van komen. Al is 't ook misschien een beetje 'mariage de raison'.

Bij het bevestigen van de nieuwe figuren 'uit de Popeye-film Ali Baba op den luifel van de Cineac N.R.C. aan den Coolsingel te Rotterdam, heeft gisteren een rukwind den Popeye opgenomen, aldus de N. R. C. Hoewel het publiek vooraf was gewaarschuwd niet te dicht onder den luifel te komen, omdat men altijd op ongelukken voorbereid moet zijn, was de 33-jarige H. van Neck uit de Curacaostraat toch blijven staan. Hij kreeg het toen met den vallenden Popeye aan den stok, waarbij de spinazieman weer veel sterker bleek te zijn, want Van N. liep eenige ontvellingen en hoofdwonden op.

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.