Rotterdams Publiek | plekken | Deca Bioscope

Info van Wikidata

Wikidata: Q76161156

bekend als:
Parisien vanaf 1908 tot 1922
Deca Bioscope vanaf 1923 tot 1924
een bioscoop

straat: Korte Hoogstraat

Films te zien in dit theater

4
Miracles of the jungle (1921)
hier vertoond in 1923
2
Bummellotte (1922)
hier vertoond in 1923
1
Bulldog Drummond (1922)
hier vertoond in 1924
1
Marccos schwerer Sieg (1922)
hier vertoond in 1923
1
Conqueror, The (1917)
hier vertoond in 1924
1
Marcco, der Ringer des Mikado (1922)
hier vertoond in 1923
1
Footfalls! (1921)
hier vertoond in 1923
1
Gelbe Schatten, Der (1919)
hier vertoond in 1923
1
Snowbird, The (1916)
hier vertoond in 1923
1
Hyänen der Welt (1921)
hier vertoond in 1923
1
Should a husband forgive (1919)
hier vertoond in 1923

Het getal in het blokje geeft het aantal weken weer waarin de film vertoond is. Lang niet alle voostellingen zijn bekend - voorstellingen na 1950 zijn sowieso (nog) niet ingevoerd. Er worden maximaal 25 films getoond. Deze gegevens komen van Cinema Context, waar je veel meer informatie over films, voorstellingen en bioscopen kunt vinden.

In de pers

Gistermiddag van 2-4 uur waren het weer prettige oogenblikken voor de verpleegden van het Armhuis, Oostervantstraat 17, daar de directie van de Cinema Parisien aan de Korte Hoogstraat een middagvoorstelling voor hen georganiseerd had, waarvan zij gratis gebruik konden maken. De ouden van dagen hebben zich kostelijk geamuseerd, wat bleek uit het daverend bijvalsbetoon.

Men verzoekt ons te melden dat het Bioscoop-theater ‘Cinéma Parisien’ aan de Korte Hoogstraat in handen van eene andere directie is overgegaan. De laatste voorstelling onder de tegenwoordige directie vindt Zondag plaats, waarna het theater eenige dagen zal worden gesloten om de noodige veranderingen te ondergaan. De nieuwe exploitante is ‘The Imperial Bio’, directie Jean Desmet van Brussel.

Bioscoop-apparaat gestolen. De niet-verschenen J.A.W. alhier zou — luidens aanklacht — uit de cabine van de 'Cinema Parisien' aan de Korte Hoogstraat het apparaat, van f300 waarde, weggenomen hebben op 28 Aug. j.l. Het schijnt meer een wraakneming, dan een eigenlijke diefstal te ziin geweest. Eisch: 1 maand gevangenisstraf.

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.