Rotterdams Publiek | plekken | Ooster Theater

Info van Wikidata

Wikidata: Q76161148

bekend als:
Ooster Theater vanaf 1921 tot 1923
Ooster Theater vanaf 1923 tot 1940

gebouw verdwenen in / rond1940

een bioscoop

straat: Sint Janstraat

Films te zien in dit theater

23
Falsche Scham (1926)
hier vertoond in de jaren 1928 - 1932
8
Among the Cannibal Isles of the South Pacific (1918)
hier vertoond in 1922
6
Metropolis (1927)
hier vertoond in de jaren 1927 - 1930
5
Gigolette (1921)
hier vertoond in de jaren 1922 - 1925
5
Camille (1926)
hier vertoond in de jaren 1928 - 1930
4
Steel trail, The (1923)
hier vertoond in 1924
4
Atlantide, L' (1920)
hier vertoond in 1922
3
Cyclone Bob (1926)
hier vertoond in de jaren 1926 - 1927
3
Ihre Hoheit befehlt (1931)
hier vertoond in de jaren 1931 - 1932
3
Mystères de Paris, Les (1922)
hier vertoond in 1923
2
Liebeswalzer (1930)
hier vertoond in de jaren 1930 - 1931
2
König und die kleinen Mädchen, Der (1925)
hier vertoond in de jaren 1927 - 1929
2
Variété (1925)
hier vertoond in de jaren 1926 - 1930
2
Three Musketeers, The (1933)
hier vertoond in 1934
2
Seven swans, The (1917)
hier vertoond in de jaren 1921 - 1922
2
Dinty (1920)
hier vertoond in de jaren 1923 - 1924
2
Tischlein deck dich, Eselein streck dich, Knüppel aus dem Sack (1921)
hier vertoond in 1922
2
12 Ambachten, 13 ongelukken (XX)
hier vertoond in 1924
2
Emil und die Detektive (1931)
hier vertoond in de jaren 1932 - 1933
2
Hunchback of Notre Dame, The (1923)
hier vertoond in de jaren 1928 - 1932
2
Bleeke Bet (1934)
hier vertoond in de jaren 1936 - 1938
2
Eifersucht (1925)
hier vertoond in de jaren 1925 - 1927
2
Drei von der Tankstelle (1930)
hier vertoond in de jaren 1931 - 1932
2
Grandma's Boy (1922)
hier vertoond in de jaren 1926 - 1933
2
Nie wieder Liebe (1931)
hier vertoond in de jaren 1931 - 1932

Het getal in het blokje geeft het aantal weken weer waarin de film vertoond is. Lang niet alle voostellingen zijn bekend - voorstellingen na 1950 zijn sowieso (nog) niet ingevoerd. Er worden maximaal 25 films getoond. Deze gegevens komen van Cinema Context, waar je veel meer informatie over films, voorstellingen en bioscopen kunt vinden.

In de pers

Naar de Tel. verneemt, zal het Ooster Theater te Rotterdam, dat in publieks veiling verkocht is, onder directie komen te staan van den heer S. Dellebarre, directeur van den Transvalia Bioscoop. Hij zal in het theater bioscoop- en specialiteitenvoorsteilingen geven.

De Burgemeester van Rotterdam heeft het voornemen tot sluiting van het Ooster-theater voor 8 dagen niet uitgevoerd en een waarschuwing tot den directeur gericht, waarin hem te kennen wordt gegeven, dat, indien andermaal blijkt, dat hij voor een in zijn inrichting te vertoonen film reclame maakt op een wijze, die er kennelijk op gericht is dermate de sexueele hartstochten te prikkelen, zeer strenge maatregelen tegen hem zullen worden genomen.

'Er was eens een trouwe huzaar' ... ja, dit is 'de' film van 'den' trouwen huzaar en die film wordt deze week in het Ooster theater vertoond. Al heel wat menschen heben deze film gezien en meegezongen, maar ze 'trekt' nog immer, niet tegenstaande de critiek die reeds allesbehalve vriendelijk is geweest ten aanzien van dit populaire lied. De critiek kantte zich echter niet zoozeer tegen de muziek van het lied als wel tegen de veelvuldigheid van weergave ervan. Overdaad schaadt altijd. Toch is deze film alleraardigst en als men het befaamde liedje hoort, lijkt het wel alsof het heelemaal nieuw is. Dat is sterk.

Vraag van de heer A. Zuur, een Rotterdammer die zich de oude stad graag herinnert: 'Als je vroeger van het Oostplein de Hoogstraat op liep, welke bioscoop zag je dan het eerst?' Je zag het eerst het Ooster Theater (rechts), dat een ingang aan een zijstraat en ook een ingang aan de Hoogstraat had. Vervolgens links City, dan Asta, ook links, en een aardig eindje verder rechts Thalia. (Heel vroeger had je op de Hoogstraat ook het filmtheater Americain).

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.