Info van Wikidata

Wikidata: Q76161146
een bioscoop van 1910 tot 1940

straat: Binnenweg

Films te zien in dit theater

7
Leather Pushers, The (1922)
hier vertoond in de jaren 1923 - 1924
5
Flaming Disc (1920)
hier vertoond in 1922
5
Elmo the Mighty (1919)
hier vertoond in 1920
4
Exploits of Elaine, The (1914)
hier vertoond in 1920
4
Silent avenger, The (1920)
hier vertoond in 1924
4
Riddle rider, The (1924)
hier vertoond in 1925
4
Fiacre n.13, Il (1916)
hier vertoond in de jaren 1917 - 1918
4
Do or die (1921)
hier vertoond in 1922
3
Trader Horn (1931)
hier vertoond in de jaren 1931 - 1935
3
Diamond queen, The (1921)
hier vertoond in 1922
3
Sons o' guns (1936)
hier vertoond in de jaren 1936 - 1938
3
King of the Circus (1920)
hier vertoond in 1921
3
Master mystery, The (1918)
hier vertoond in 1920
3
Around the world in eighteen days (1923)
hier vertoond in de jaren 1923 - 1932
3
Six Day Bike Rider (1934)
hier vertoond in de jaren 1934 - 1938
3
Jantjes, De (1934)
hier vertoond in 1934
3
Whirlwind, The (1920)
hier vertoond in 1921
2
Roger la Honte (1922)
hier vertoond in 1922
2
King of the Kongo, The (1929)
hier vertoond in 1930
2
Beast, The (1916)
hier vertoond in de jaren 1922 - 1923
2
My own Pal (1926)
hier vertoond in de jaren 1926 - 1929
2
Elskovsleg (1914)
hier vertoond in 1914
2
Bigger man, The (1915)
hier vertoond in 1918
2
Dick Tracy (1937)
hier vertoond in 1939
2
Zadelheld (XX)
hier vertoond in de jaren 1925 - 1927

Het getal in het blokje geeft het aantal weken weer waarin de film vertoond is. Lang niet alle voostellingen zijn bekend - voorstellingen na 1950 zijn sowieso (nog) niet ingevoerd. Er worden maximaal 25 films getoond. Deze gegevens komen van Cinema Context, waar je veel meer informatie over films, voorstellingen en bioscopen kunt vinden.

In de pers

Aan den Binnenweg 46 is gisteravond geopend het bioscoop-theater 'Olympia' waar z.g. doorloopende voorstellingen worden gegeven. We zagen een deel van een paar bekende films, die wel indruk maakten op het publiek. We zeggen een deel, want onze 1e-rangs zitplaats liet niet toe, dat we de projecties met onverdeelde aandacht konden volgen, omdat we het uitzicht hadden op het (aardige) kapsel van onze voorbuurvrouw, dio onze gezichtslijn nagenoeg geheel onderschepte.

Om een ieder in de gelegenheid te stellen, den film 'Het Mysterie der Roode Oogen' te gaan zien, heeft de directie besloten, in het Olympia-Theater vanaf Zaterdag eiken dag Matinée te geven
Exploitanten van Bioscooptheaters in Nederland! Als dat geen boekdeelen zegt, dan weten wij het niet meer.
Het is toch merkwaardig wat een H A P.-film kan. Wat men voor absoluut onmogelijk houdt, schijnt met H A.P-films te bereiken te zijn. Tuschinski heeft ons meermalen verklaard: Matinée's zijn in Rotterdam onmogelijk, de menschen werken er overdag.
Zou het zoover gekomen zijn, dat de menschen in Rotterdam voor een H.A.P.-film hun werk in den steek laten:
Dat de bakker zijn brood niet op tijd klaar heeft, omdat hij een H.A.P.film moet gaan zien.
Dat de post nog later bezorgd wordt, omdat de bestellers in de matinée's H.A.P.-films gaan zien.
Dat de Nieuw-Amsterdam niet op tijd vertrekt, omdat de eerste stuurman een H.A.P.-film moest zien.
Dat de gemeenteraad van Rotterdam onvoltallig is, omdat de meesten in het Olympia-theater zitten, om een H.A.P.-film te zien.
Dat... dat... ja, wanneer het zoover komen mocht, geven wij toe, dat de H.A P.-films het een beetje te bar maken, en ingrijpen van overheidswege noodzakelijk is.

De afgeloopen weken zijn voor velen in het bedrijf zeer moeilijk geweest en onwillekeurig denken we ook daaraan nog even terug. Maar toch het meest aan die Rotterdamsche exploitanten, wier theaters in den noodlotsdag van 14 Mei verloren gingen. Tuschinski mist zijn Grand Theater, zijn Studio Theater, zijn Thalia Theater en zijn Olympia Theater, het City Concern het Arena Theater, Uges het Scala Theater en Vermeer het Centraal Theater, Orero het City Theater, Van Dogterom het Ooster Theater, Chermoek het Corso Theater en Rozenberg het Asta Theater, terwijl ook de Cineac aan den Coolsingel verloren ging. Zeven theaters zijn in stand gebleven, daaronder Luxor Palast van de Ufa, dat temidden van de puinhoopen staat, maar het is ook nog de vraag in hoeverre het bombardement en het vuur dat daarna gevolgd is, dit gebouw hebben geschonden. Elders zijn voor zoover we vernamen de bioscopen er goed afgekomen.

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.