Info van Wikidata

Wikidata: Q76161145
een bioscoop van 1962 tot 1971
een gebouw

straat: De Lugt

Afbeeldingen

Interieur Musica in Overschie | De theaterzaal van het gebouw Musica aan de Lugt in Overschie is op 1 februari 1962 officieel geopend.. | 1 feb 1962

Het wijkgebouw Musica aan De Lugt in Overschie. | 1972

In de pers

Op donderdag 1 februari heeft de opening plaats van de wijksbioscoop Musica in de Dorpsstraat te Overschie. Musica vult een 25 jaren oud gat. In oktober 1937 werd het leegstaande en niet meer te redden pand aan de Overschiese Dorpsstraat 118 tot en met 120, vanouds bekend als Salomo's Tempel, gesloopt. De toenmalige eigenaars kwamen tot dit besluit omdat er geen gegadigden voor het zeer oude pand waren en zij verwachtten, dat het perceel grond zonder opstallen eerder de kooplust zou opwekken. Ook dit was niet het geval, zodat er jaren lang een grote gaping tussen de bebouwing van de Dorpsstraat bleef bestaan.

De Overschiese wijkraad heeft een commissie filmkring. Deze zal de bewoners van de wijk maandagavond 29 april in theater Musica (Lugt 17) laten lachen. Vertoond wordt Fernandels komische film 'Don Camillo in Moskou'.

Het theater Musica aan de Lugt in Overschie, dat de gemeente Rotterdam vorige week donderdag besloot aan te kopen voor een bedrag van omstreeks 292.000 gulden, zal in de toekomst een rol moeten gaan spelen in het zeer intensieve verenigingsleven van de wijk. Het is de bedoeling dat Musica, een in het begin van de jaren zestig gebouwd bioscooptheater, onder meer gebruikt zal worden voor wijkactiviteiten op het gebied van film, toneel en muziek, terwijl ook de jeugd niet vergeten zal worden. Musica was ook voor de gemeente het pand overnam al voor dergelijke zaken in gebruik.

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.