Rotterdams Publiek | plekken | Casino Variété

Info van Wikidata

Wikidata: Q76161141

bekend als:
Casino Variété vanaf 1898 tot 1932
Lumière vanaf 1933 tot 1940
een bioscoop

straat: Coolsingel

Afbeeldingen

De Coolvest en de Coolsingel. Van boven naar beneden afgebeeld:- 1: Bij het theater Casino Variéte.- 2: Met wagen van de posterijen.- 3: Ter hoogte van nr. 34. | 1908

Het interieur van het Casino Variété, met links in de orkestbak de cellist Alex de Herder. | 1910

Theaterzaal van theater Casino Variété aan de Coolsingel. | 1911

De Coolsingel met bioscoop Theater Lumière (links) en kantoorgebouw Handel en Nijverheid van Levensverzekering Mij Utrecht. | 1 dec 1933

Bioscoop Theater Lumière aan de Coolsingel. | 1937

Films te zien in dit theater

11
Pygmalion (1937)
hier vertoond in de jaren 1937 - 1938
7
Animated portrait: President Kruger (1898)
hier vertoond in 1899
6
Affaire Dreyfus, L' (1899)
hier vertoond in 1899
6
Maskerade (1934)
hier vertoond in de jaren 1934 - 1936
6
Admiral Dewey (1899)
hier vertoond in 1899
5
Mustergatte, Der (1937)
hier vertoond in de jaren 1937 - 1938
5
Vadertje Langbeen (1938)
hier vertoond in 1938
5
Morgen gaat 't beter (1939)
hier vertoond in 1939
5
Koninginnen-bezoek op 25 September te Feijenoord (1899)
hier vertoond in 1899
5
Episode (1935)
hier vertoond in de jaren 1935 - 1937
4
Gevloekte huis, Het (XX)
hier vertoond in 1899
4
Merijntje Gijzen's jeugd (1936)
hier vertoond in 1936
4
Snowwhite and the seven dwarfs (1937)
hier vertoond in 1938
4
Bibayak (1937)
hier vertoond in 1938
4
Roeitochtje te Scheveningen (1899)
hier vertoond in 1899
4
Mazurka (1935)
hier vertoond in 1936
3
Around the world in 80 minutes (1931)
hier vertoond in 1935
3
Koninklijk huwelijk in Den Haag (1901)
hier vertoond in 1901
3
Suikerfreule (1935)
hier vertoond in 1935
3
Spanish war scenes (1898)
hier vertoond in 1899
3
20.000 mijlen over zee (1936)
hier vertoond in 1936
3
Launch of the Oceanic (1899)
hier vertoond in 1899
3
Mr. Deeds goes to town (1936)
hier vertoond in 1936
3
Boefje (1939)
hier vertoond in 1939
3
4000 mijlen onder zeil (1937)
hier vertoond in 1937

Het getal in het blokje geeft het aantal weken weer waarin de film vertoond is. Lang niet alle voostellingen zijn bekend - voorstellingen na 1950 zijn sowieso (nog) niet ingevoerd. Er worden maximaal 25 films getoond. Deze gegevens komen van Cinema Context, waar je veel meer informatie over films, voorstellingen en bioscopen kunt vinden.

In de pers

Het nieuwe gebouw aan den Coolsingel is allergezelligst; dat bleek gisteravond bij de opening, toen het vroolijk verlichte zaaltje tot den nok gevuld was. 't Heele gebouw was aardig met bloemen aangekleed, werkelijk heel gezellig.

Ontrouwe Ekkie. (Afgekeurd.) Kluchtspel in drie bedrijven door Hans Sturm. Opgevoerd in het Casino te Rotterdam. Het tooneelgezelschap, waarbij de heer Henri Poolman als gast optreedt, schijnt zich den roep te willen verwerven van een evenknie te wezen van den welbekenden, maar beter nooit te bezoeken 'Frascati-Schouwburg” te Amsterdam. En ter bereiking van dit doel, waaien de daarin opgevoerde en bijna altijd een luchtje hebbende tooneelproducten naar hier over. Nu weer: Ontrouwe Ekkie, in Frascati gedoopt ‘De ontrouwe Eckehard’.

Het 'Casino', alhier, zal van 1 September a.s. af, geëxploiteerd worden door Louis Davids Jr, in samenwerking met mevrouw de wed. S. Soesman, echtgenoote van wijlen den stichter van dit theater. Het directeurschap van Louis Davids Jr. beteekent in geen geval een afscheid van het toneel: Integendeel stelt hij zich voor in verschillende operetten en revue's zelf mede te werken en tevens het 'Casino' de primeur te geven van zijn eigen werk, zoo als zijn populaire liedjes en revue-scènes.

Wij hebben onlangs in uw blad gelezen, dat het gezelschap Poons en De Vos uit Casino zou zijn uitgekocht, terwijl later bleek dat de artisten broodeloos op straat waren gezet. Herinnert de heer Soesman zich nog den tijd, toen het gezelschap triomfen vierde en er geen plaats onbezet bleef? Aan dien tijd wordt blijkbaar niet meer gedacht.

Donderdagavond had de feestelijke opening plaats van het theater Lumière te Rotterdam, het nieuwe bioscooptheater van den heer S. den Hartogh, dat aan den Coolsingel in ’t oude - eigenlijk niet oude, maar uitgewoonde - Casino Theater, verrezen is.

Het front aan den Coolsingel wordt mede tot aan de eerste verdieping verbouwd en krijgt 'n nieuwen vooruitstekenden luifel met een groot aantal lichtpunten. Door dezen nieuwbouw, welke in October a.s. moet worden opgeleverd, komt Rotterdam ongetwijfeld weer in het bezit van een groot, ruim en modern bioscoop-theater.

De resultaten van het opruimingswerk kan men nu vrijwel overal duidelijk constateeren. Men ziet de binnenstad geleidelijk vlakker worden want waar nog hooge resten van gebouwen stonden, worden ook deze meest gesloopt. Ook de R.K. kerk aan het Boschje is aan het verdwijnen en aan den Coolsingel de Tivoli-Schouwburg en het theater Lumière.

Affiches

1899 - 1913
1940
1940
1939

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.