Rotterdams Publiek | plekken | Kosmorama

Info van Wikidata

Wikidata: Q76161138

gebouw verdwenen in / rond1940

een bioscoop van 1911 tot 1920
een gebouw

straat: Hoogstraat

Films te zien in dit theater

2
Raffles, the amateur cracksman (1917)
hier vertoond in de jaren 1917 - 1918
2
Reise um die Erde in 80 Tagen, Die (1919)
hier vertoond in 1919
2
Sans famille (1913)
hier vertoond in 1919
2
Satana (1912)
hier vertoond in de jaren 1913 - 1914
2
Samson (1914)
hier vertoond in 1918
1
Gelbe Ulster, Der (1916)
hier vertoond in 1917
1
Tunnel, Der (1915)
hier vertoond in 1918
1
Vetturale del Moncenisio, Il (1916)
hier vertoond in 1918
1
Letsind (1914)
hier vertoond in 1917
1
Millioenen avontuur, Een (XX)
hier vertoond in 1918
1
Dat is eens .. en nooit weer! (XX)
hier vertoond in 1915
1
Da boxeur a detective (1916)
hier vertoond in 1917
1
Wamba, a child of the jungle (1913)
hier vertoond in 1916
1
Vijfde man, De (XX)
hier vertoond in 1915
1
Pretresse de Carthage, La (1911)
hier vertoond in 1911
1
Kinder der Manege (1913)
hier vertoond in 1913
1
In the park (1915)
hier vertoond in 1915
1
Door haar kind verraden (XX)
hier vertoond in 1918
1
Midshipman Easy (1915)
hier vertoond in 1915
1
Master key, The (1914)
hier vertoond in 1915
1
Weg ter verzoening, De (XX)
hier vertoond in 1915
1
Genade van den president, De (XX)
hier vertoond in 1919
1
Adoptivkind, Das (1911)
hier vertoond in 1913
1
When the west was young (1913)
hier vertoond in 1915
1
Opiumsdrommen (1914)
hier vertoond in 1916

Het getal in het blokje geeft het aantal weken weer waarin de film vertoond is. Lang niet alle voostellingen zijn bekend - voorstellingen na 1950 zijn sowieso (nog) niet ingevoerd. Er worden maximaal 25 films getoond. Deze gegevens komen van Cinema Context, waar je veel meer informatie over films, voorstellingen en bioscopen kunt vinden.

In de pers

Eerstdaags opening van het Elite Bioscope-Theater KOSMORAMA, Hoogstraat 267. Rotterdam.

Bioscope theater ‘Kosmorama' HOOGSTRAAT 357. ROTTERDAM. Vanaf Vrijdag 1 November: Memento Mori of Een zelfmoord onder hypnose. Nog nooit vertoond hier ter stede. 2. Robinet als Aviateur. Oerkomisch 3. Het badseizoen te Molle in Zweden. Doorloopende voorstelling.

Kennisgeving! Ondergeteekenden berichten hiermede, dat zij de Bioscoop ‘KOSMORAMA’ van den Heer JEAN LUPESCU hebben overgenomen. Hopende, dat wij door het geven van degelijke en boeiende Voorstellingen het Vertrouwen van het Rotterdamsche uitgaande publiek wederom mogen waardig worden en blijven. De Directie, C. Joh. Sluiter & Co.

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.