Rotterdams Publiek | plekken | Maatschappij tot Nut van het Algemeen

Info van Wikidata

Wikidata: Q76161130

bekend als:
Maatschappij tot Nut van het Algemeen vanaf 1919 tot 1920
Maatschappij tot Nut van het Algemeen vanaf 1934 tot 1934

gebouw verdwenen in / rond 1940

een bioscoop

straat: Oppert

Films te zien in dit theater

3
Christus (1916)
hier vertoond in 1920
2
Weg der zur Verdammnis führt 2, Der (1919)
hier vertoond in 1919

Het getal in het blokje geeft het aantal weken weer waarin de film vertoond is. Lang niet alle voostellingen zijn bekend - voorstellingen na 1950 zijn sowieso (nog) niet ingevoerd. Er worden maximaal 25 films getoond. Deze gegevens komen van Cinema Context, waar je veel meer informatie over films, voorstellingen en bioscopen kunt vinden.

In de pers

HOLLANDSCHE MAATSCHAPPIJ VAN Fraaije Kunsten en Wetenschappen. Afdeeling Rotterdam. Vijfde Leesvergadering, op DINGSDAG 10 JANUARIJ 1865, des avonds ten half 8 ure precies, in het Gebouw der Maatschappij tot Nut van't Algemeen, in den Oppert alhier. Spreker vóór en na de Pauze: Cd. BUSKEN HUET.

Groote zaal NUT - Oppert 84 - Telefoon 625. Vanaf Vrijdag 30 April en volgende avonden, 7 uur. Het groote FILM-KUNSTWERK voor 't eerst te ROTTERDAM: CHRISTUS

Verbouwing van het gebouw in den Oppert. Bij het departement Rotterdam van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen bestaan ernstige plannen tot verbouwing van het gebouw in den Oppert. Deze verbouwing zal voorloopig bestaan uit den aanbouw van een goede stemkamer met accessorieën, die verder ook voor andere doeleinden gebruikt zal kunnen worden. De verbouwing zal dezen zomer geschieden.

Affiches

1928
1868

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.