Info van Wikidata

Wikidata: Q76161127

bekend als:
Palace vanaf 1911 tot 1927
Corso vanaf 1927 tot 1940
een bioscoop

straat: Coolsingel

Afbeeldingen

De Coolsingel met o.a. bioscoop Palace (derde pand) en het Sint-Luciagesticht (grote pand, naast het witte pand). Links de Aert van Nesstraat. | 16 mei 1916

Films te zien in dit theater

16
Zwischen vierzehn und siebzehn (1929)
hier vertoond in de jaren 1930 - 1933
7
Frauenhaus von Rio, Das (1927)
hier vertoond in 1929
7
Bomben auf Monte Carlo (1931)
hier vertoond in de jaren 1932 - 1934
6
Kongress tanzt, Der (1931)
hier vertoond in de jaren 1932 - 1934
5
Lied vom Leben, Das (1931)
hier vertoond in 1931
4
Rat, The (1925)
hier vertoond in de jaren 1926 - 1928
4
Gefahren der Liebe (1931)
hier vertoond in de jaren 1931 - 1932
4
Cette vieille Canaille (1933)
hier vertoond in 1934
4
Ballhaus Goldener Engel (1932)
hier vertoond in 1932
4
Hands up (1918)
hier vertoond in 1921
4
Lied einer nacht, Das (1932)
hier vertoond in de jaren 1933 - 1934
4
Mères françaises (1917)
hier vertoond in de jaren 1917 - 1918
3
Carmen (1918)
hier vertoond in de jaren 1919 - 1928
3
Prividenie, kotoroe ne voswrastschaetsja (1929)
hier vertoond in 1930
3
Grandma's Boy (1922)
hier vertoond in de jaren 1924 - 1926
3
Potomok Chingis-Khana (1928)
hier vertoond in 1929
3
Es wird schon wieder besser (1932)
hier vertoond in 1932
3
Grossstadtmädels (1921)
hier vertoond in 1923
3
Faits divers (1923)
hier vertoond in de jaren 1927 - 1931
3
Hygiene der Ehe (1922)
hier vertoond in 1932
3
Die von der Liebe leben (1919)
hier vertoond in 1920
3
Kinderen der liefde
hier vertoond in 1920
3
Lightning Bryce (1919)
hier vertoond in 1923
3
Mutter Krausens Fahrt ins Glück (1929)
hier vertoond in 1930
3
Mysteres du continent noir, Les (1926)
hier vertoond in de jaren 1927 - 1929

Het getal in het blokje geeft het aantal weken weer waarin de film vertoond is. Lang niet alle voostellingen zijn bekend - voorstellingen na 1950 zijn sowieso (nog) niet ingevoerd. Er worden maximaal 25 films getoond. Deze gegevens komen van Cinema Context, waar je veel meer informatie over films, voorstellingen en bioscopen kunt vinden.

In de pers

Palace Bioscope. Er gaan geruchten dat ook dit theater binnenkort zal worden gesloten, om plaats te maken voor kantoorgebouwen. Heel wat huizen worden op den Coolsingel voor kantoorbouw aangekocht, met het oog op het aldaar in aanbouw zijnde nieuwe Stadhuis en Postkantoor.

Het Filma-programma werd geopend met het Journal, waarna een Amerikaansche komedie 'Filmkoorts' op het doek verscheen. Daarna was de beurt aan het hoofdnummer n.l. de eerste week-serie van 'Zvani, de Hindoesche'', getiteld 'De Indische expeditie', een beeld, dat diverse mooie natuur-opnamen te zien geeft en welks handeling met belangstelling wordt gevolgd. Alle medewerkenden en in het bijzonder de begaafde film-diva Miss Rita Jolivet geven goed-begrepen spel te zien. Ten slotte kwam Fatty ons nog wat vermaken in Fatty's Pech', een goed, komisch beeldje.
Een explicateur is hier niet aanwezig, wel jammer. Wij wenschen den Heer Van Dijk van harte succes met zijne onderneming en hopen voor hem, dat de zaal nooit slechter bezet moge zijn, dan op den openingsavond het geval was.

Jacs. P. M. van Dijk was een sieraad van het Nederlandsche bioskoopbedrijf. Zijn theater aan den Coolsingel stond van den beginne af hoog aangeschreven, en alles heeft hij gedaan wat hij kon om het bioskoopbedrijf hóóg te houden. Gedurende àl den tijd van zijne ziekte heeft de echtgenoote van wijlen den heer Van Dijk, mevrouw C. van Dijk-Overmans, met onverdroten energie en onvermoeid, de zaken waargenomen. Zij zal ook inde toekomst de directie van de Cinema Palace blijven voeren. Met onze deelneming in het verlies dat haar en haar familie heeft getroffen, spreken wij den wensch uit, dat haar de kracht zal blijven om het theater te leiden zooals zij tot nu toe heeft gedaan, hetwelk haar een troost en afleiding moge zijn in haar groot verdriet.

In tegenwoordigheid van een aantal genoodigden, representanten uit bioscoop en sportwereld, is gisteravond de nieuwe Corso-Cinema aan den Coolsingel ingewijd. De hall aan den ingang was in een bloemenhof omgetooverd. De oude Palace-bioscoop is gansch en al in een nieuw kleed gestoken. De sfeer is daardoor veranderd. (...) Er werd een mooi, onderhoudend programma vertoond. De Panatrope (nieuw instrument, waardoor het mogelijk is dat gramofoonmuziek wordt versterkt en aldus dienstbaar gemaakt tot vervanging van een orkest) genoot aller bewondering.

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.