Rotterdams Publiek | plekken | Circus-Schouwburg

Info van Wikidata

Wikidata: Q76161121

bekend als:
Circus Variété vanaf 1894
Amerikaansch Danspaviljoen vanaf 1913 tot 1914
Circus Schouwburg vanaf 1914
Arena vanaf 1930 tot 1933

gebouwd in 1893
gebouw verdwenen in / rond 1933

een bioscoop
een concertzaal
een discotheek
een rolschaatsbaan
een theatergebouw

straat: Stationsplein

Afbeeldingen

Aus dem Circus wulff. Nach einer photographischen Aufnahme | Interieur het nieuwe circus- en concertgebouw aan het Stationsplein. | 1893

Het nieuwe circus- en concertgebouw | Het circus- en concertgebouw aan het Stationsplein. | 1893

Groeten uit Rotterdam Circus Pfläging ; Serietitel Groeten uit Rotterdam | Gezicht op het Circus-Variété, dat tegenover het station Delftse Poort aan het Stationsplein lag. | 1900

CIRCUS VARIETE ROTTERDAM | Het interieur van het Circus-Variété aan het Stationsplein. | 1910

Interieur van het Amerikaansch Danspaviljoen aan het Stationsplein. Het volgde in 1912 het Cirque Variété van Carl Pfläging op. In 1914 werd het opgeheven en kwam Circus Schouwburg in deze ruimte. | 1912

Films te zien in dit theater

3
Intolerance: love's struggle through the ages (1916)
hier vertoond in 1919
2
Frau im Feuer, Die (1924)
hier vertoond in 1925
2
Miracle des loups, Le (1924)
hier vertoond in 1925
2
Dreiklang der Nacht (1924)
hier vertoond in 1925
2
Blood and Sand (1922)
hier vertoond in 1925

Het getal in het blokje geeft het aantal weken weer waarin de film vertoond is. Lang niet alle voostellingen zijn bekend - voorstellingen na 1950 zijn sowieso (nog) niet ingevoerd. Er worden maximaal 25 films getoond. Deze gegevens komen van Cinema Context, waar je veel meer informatie over films, voorstellingen en bioscopen kunt vinden.

In de pers

Het Amerikaansch Danspaviljoen, de voormalige Circus Variété aan het Stationsplein, waar avond aan avond de paren zweven over den spiegelgladden vloer, biedt zijn bezoekers behalve dat dansgenot nog telkens vertooningen, die de aantrekkelijkheid van deze vermaak-instelling moeten verhoogen. Thans biedt men den bezoekers daar een kleurig schouwspel aan, een 'Volksfeest te Madrid'. Voor Spanjaarden is 'n volksfeest zonder corrida iets onbestaanbaars, vandaar dat het hier voorgestelde volksfeest zich ook concentreert om een stierengevecht, maar wij zijn geen Spanjaarden en het op wreedaardige wijze doodkwellen van eenige dieren zou ons niet kunnen bekoren.

Een model-schoonmoeder’ (Afgekeurd.) Blijspel in drie bedrijven. Opgevoerd door het gezelschap van M. Spree inden Circus-Schouwburg te Rotterdam. [...] Schunnig in den waren zin kan dit blijspel wel niet genoemd worden, maar toch ongenietbaar voor katholieken. Een jonge vrouw is boos op haar man, omdat zij op haar huwelijksreis in Rome geweest is maar den Paus niet gezien heeft.

Wij hebben bezoek gehad van de heeren Jacobsohn en Meurs, beiden van het Arena-theater, dat op den 1en Augustus in den voormaligen Circus- Schouwburg op het Stationsplein zijn deuren zal openen […] Behalve dan de artisten, die natuurlijk uit alle landen afkomstig zullen zijn, is het personeel, dat in de 'Arena' werkzaam zal zijn, geheel uit Hollanders samengesteld. Ook het orkest van 20 man, waarover Max de Groot den scepter zal zwaaien, is geheel uit Nederlanders samengesteld.

Affiches

1925
1925
1925
1907

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.