Rotterdams Publiek | plekken | gebouw St. Jozefgezellen

Info van Wikidata

Wikidata: Q76161100

bekend als:
Leliebioscoop vanaf 1915 tot 1916

gebouwd in 1890
een bioscoop van 1915 tot 1916
een gebouw

straat: Stationsplein

Afbeeldingen

Het Stationsplein met het pand van de vereniging St. Jozefgezellen in het midden. | 1937

Films te zien in dit theater

1
Tirol in Waffen (1914)
hier vertoond in 1915

Het getal in het blokje geeft het aantal weken weer waarin de film vertoond is. Lang niet alle voostellingen zijn bekend - voorstellingen na 1950 zijn sowieso (nog) niet ingevoerd. Er worden maximaal 25 films getoond. Deze gegevens komen van Cinema Context, waar je veel meer informatie over films, voorstellingen en bioscopen kunt vinden.

In de pers

Lelie-Bioscoop. Deze Venn. welke het vorig jaar den Wereldfilm 'Van de Kribbe tot het Kruis' exploiteerde in den Doele, zal thans een tweede en EENIG reuzenwerk te zien geven, n. m. het Geschiedkundig' Drama in 5 acten, “Andreas Hofer”, den Tiroler Volksheld. Dit treurspel herinnert levendig aan het lot dat thans het arme België treft. Ditmaal wordt dit nieuwe meesterwerk, dat voor 't EERST IN NEDERLAND vertoond wordt, gegeven in het Gebouw der Sint Jozefsgezellen STATIONSPLEIN 10.

B i o s c o o p c a b i n e a f g e k e u r d. We waren uitgenoodigd om de openingsvoorstelling bij te wonen, welke Zondagavond zou worden gegeven in de groote zaal der St. Josephsgezellen aan het Stationsplein, vanwege de N. V. Lelie Bioscoop. Het betrof een bioscoopvertoning, waarbij op het doek zou worden gebracht de dramatische film 'Andreas Hofer”. 't Was 8 uur, en de zaal was goed bezet. 't Werd kwart over' achten, en het liep voller, zoowel in het parterre-gedeelte als op de gaanderijen. 't Werd half negen, en het publiek had al eenige malen zitten trappelen van ongeduld en beapplaudisseeide opvallend lawaaiig het spel van den pianist. Eindelijk, om 8.40, toen de meesten dus meer dan drie kwartier met ongeduld het oogenblik hadden verbeid, dat het vierkante bioscoopveld in den zwarten rand zou worden gevuld met de lichtbeelden van de Lelie' Bioscoop, kwam de pater-directeur van het gebouw heel gezellig vertellen dat de kaartjes geldig bleven, de geheele week en dat, wie er per se op stond, aan het loket, zijn geld kon terugkrijgen. De inspecteur — spr. bedoelde klaarblijkelijk den heer A. Verloop, hoofdinspecteur der brandwachten in schouwburgen enz., dien we aanwezig zagen — bleef, zoo sprak de directeur, pertinent weigeren, de voorstelling te doen doorgaan. omdat op de cabine van de bioscoop een koker ontbrak.

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.