Rotterdams Publiek | plekken | Cinema Rex

Info van Wikidata

Wikidata: Q76160907
een bioscoop van 1938 tot 1939
een gebouw

straat: Mathenesserplein

Films te zien in dit theater

1
Gräfin Mariza (1932)
hier vertoond in 1938

Het getal in het blokje geeft het aantal weken weer waarin de film vertoond is. Lang niet alle voostellingen zijn bekend - voorstellingen na 1950 zijn sowieso (nog) niet ingevoerd. Er worden maximaal 25 films getoond. Deze gegevens komen van Cinema Context, waar je veel meer informatie over films, voorstellingen en bioscopen kunt vinden.

In de pers

Plannen bestonden voor het bouwen van een 40-tal theaters in diverse steden van het land. Verscheidene hiervan waren reeds zoo goed als gereed. Zoo b.v. het Cineone-theater aan net Mathenesserplein te Rotterdam, waar reeds geruimen tijd geleden de inrichting kant en klaar was.

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.