Rotterdams Publiek | plekken | Groote Schouwburg

Info van Wikidata

Wikidata: Q45407664

gebouwd in 1887
gebouw verdwenen in / rond 1940

een theatergebouw
een voormalig bouwwerk

straat: Aert van Nesstraat

vervangen door Rotterdamsche Schouwburg

beschreven op:
theaterencyclopedie.nl/wiki/Groote_...


Afbeeldingen

Le Théatre | Gezicht op de Grote Schouwburg aan de Aert van Nesstraat. | 1883

Gezicht op de in aanbouw zijnde Schouwburg aan de Aert van Nesstraat. | 1884

Gezicht in de vestibule van de Schouwburg in aanbouw aan de Aert van Nesstraat. | 1884

Gezicht op de in aanbouw zijnde Schouwburg in de Aert van Nesstraat.Afgebeeld van boven naar beneden:-1-2 | 1885

Schouwburg aan de Aert van Nesstraat. Ontwerp voorgevel. | 1886

Serietitel Groeten uit Rotterdam. | De Schouwburg aan de Aert van Nesstraat. Architekt J. Verheul Dzn. | 1887

SCHOUWBURG Aert van Nesstraat | De Groote Schouwburg aan de Aert van Nesstraat. | 1887

Voorgevel van de Schouwburg in de Aert van Nesstraat. | 1887

De nieuwe Schouwburg te Rotterdam. Van binnen. | Interieur van de Schouwburg in de Aert van Nesstraat. | 1887

De nieuwe Schouwburg te Rotterdam. Ververschingszaal. | Ververschingszaal in de Schouwburg in de Aert van Nesstraat. | 1887

De foyer van de Schouwburg aan de Aert van Nesstraat.Afgebeeld van boven naar beneden:-1-2 | 1887

De Schouwburg aan de Aert van Nesstraat. | 1893

De Groote Schouwburg in de Aert van Nesstraat. | 1898

Rotterdam, Groote Schouwburg (Aert van Nesstraat) | De Grote Schouwburg aan de Aert van Nesstraat, gezien uit het oosten, in de richting van de Mauritsweg. | 1900

De Grote Schouwburg aan de Aert van Nesstraat, uit het oosten. In de richting van de Mauritsweg. | 1900

Rotterdam Groote schouwburg | De Grote Schouwburg aan de Aert van Nesstraat, uit het westen gezien naar de Coolsingel toe. | 1910

Een portier op het bordes van de Groote Schouwburg aan de Aert van Nesstraat, uit het noordoosten. | 1913

De Rotterdamsche Schouwburg aan de Aert van Nesstraat. | 1928

Rotterdam, Schouwburg. Aert v. Nesstraat. | De Groote Schouwburg aan de Aert van Nesstraat gezien uit het oosten. | 1930

Rotterdam, Groote Schouwburg, Aert v. Nesstraat. ; Serietitel Rotterdam vóór 1940 | Groote Schouwburg aan de Aert van Nesstraat vanuit westen alsmede het Sint-Luciaklooster op de hoek van de Aert van Nesstraat en de Hennekijnstraat. | 1930

Schouwburg aan de Aert van Nesstraat.-1: de hal.-2: loges. | 1932

ROTTERDAM | Serie van 9 prentbriefkaarten van verwoeste plekjes na het bombardement van 14 mei 1940 als leporello aaneen, waarvan 2 afgebeeld. Van boven naar beneden: -7 Interieur van de Groote Schouwburg aan de Aert van Nesstraat. -8 Restaurant Jos Wolff aan de Gedempte Vest. | 1940

De verwoeste Schouwburg aan de Aert van Nesstraat, na het bombardement van 14 mei 1940. Uit het westen, in de richting van de Coolsingel. | 1940

Gezicht op het slopen van de verwoeste schouwburg aan de Aert van Nesstraat, uit het westen. | 1940

Gezicht op de Van Aert van Nesstraat met de verwoeste schouwburg en verwoeste gebouwen als gevolg van het Duitse bombardement van 14 mei 1940. Op de achtergrond de stadhuistoren aan de Coolsingel. | 14 mei 1940

Gezicht op de verwoeste schouwburg in de Aert van Nesstraat, als gevolg van het bombardement van 14 mei 1940. Uit het zuiden gezien. | 14 mei 1940

Gezicht in de door het Duitse bombardement van 14 mei 1940 getroffen Lijnbaanstraat. Uit zuidoostelijke richting.gezien. Op de achtergrond de schouwburg aan de Aert van Nesstraat. Als gevolg van dit bombardement is het centrum van de stad grotendeels verwoest. | 29 mei 1940

Gezicht op de door het Duitse bombardement van 14 mei 1940 getroffen grote schouwburg aan de Aert van Nesstraat. | 31 mei 1940

Gezicht op de door het Duitse bombardement van 14 mei 1940 getroffen Aert van Nesstraat., met de grote schouwburg, a.ls gevolg van dit bombardement is het centrum van de stad grotendeels verwoest. | 31 mei 1940

Gezicht op de verwoeste schouwburg in de Aert van Nesstraat, als gevolg van het bombardement van 14 mei 1940. Gezien uit het zuiden. | 1 juni 1940

Gezicht op de door het Duitse bombardement van 14 mei 1940 getroffen hal van de schouwburg aan de Aert van Nesstraat. | 1 juni 1940

Restanten van de schouwburg aan de Aert van Nesstraat na het bombardement van 14 mei 1940. | 1 juni 1940

Gezicht op de door het Duitse bombardement van 14 mei 1940 getroffen Grote schouwburg aan de Aert van Nesstraat. Als gevolg van dit bombardement is het centrum van de stad grotendeels verwoest. | 1 juni 1940

Gezicht op de door het Duitse bombardement van 14 mei 1940 getroffen grote schouwurg aan de Aert van Nesstraat. Als gevolg van het bombardement is het centrum van de stad grotendeels verwoest. | 1 juni 1940

Gezicht op de door het Duitse bombardement van 14 mei 1940 getroffen omgeving van de Coolsingel.. Op de voorgrond het Coolsingelziekenhuis, rechts de Aert van Nesstraat met de grote schouwburg. Als gevolg van dit bombardement is het centrum van de stad grotendeels verwoest. | 1 juni 1940

In de pers

Wij laten hier eene korte beschrijving van het gebouw volgen. Aan de voorzijde, grenzende aan een open voorportaal, waaronder de rijtuigen voorrijden, vinden wij een ruime vestibule. Deze vestibule heeft afzonderlijke toegangen voor bezoekers, die per rijtuig of te voet komen en afzonderlijke plaatsbureaux ten dienste van de Operadirectie en van de Directie voor de Hollandsche tooneelvoorstellingen. Aan de achterzijde van de vestibule …

The Timbertown Follies. Goedgekeurd. Variété-Gezelschap, opgetreden in den Grooten Schouwburg te Rotterdam. Een 16-tal van de in het interneeringskamp te Groningen ondergebrachte Engelsche Janmaats is op het denkbeeld gekomen een club te vormen, die half variété-, half cabaret-gezelschap genoemd kan worden, teneinde in het vervelende niets-doen der krijgsgevangenschap, eenige afwisseling te brengen. Aanvankelijk alleen gegeven voor de overige bewoners van dit kamp, werden deze voorstellingen spoedig aan de buitenwereld bekend, met het gevolg, dat eene openbare uitvoering door dit gezelschap in den schouwburg te Groningen door onze legerautoriteiten werd toegestaan.

De hooge bouwmuren, die vrijwel los staan, zullen voor een groot deel worden omgetrokken.
En ook ten opzichte van de beelden en het ornament aan den voorgevel kent men geen respect. Het is uitgemaakt dat noch de kunstwaarde noch de waarde aan materiaal de moeite loonen om er zuinig op te zijn.

Affiches

1933
1938
1910 - 1930
1920 - 1940
1938
1910 - 1940
1938

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.

R'dam. Made it happen.

Theatervoorstelling Doornroosje | 1 januari - 31 december '39