Op Wikipedia

Thalia was een bioscoop opgezet door Abraham Tuschinski in Rotterdam.

Geschiedenis

Tuschinski was in 1904 op doorreis naar Amerika toen hij in Rotterdam bleef hangen. Hij opende zijn eerste Thalia-bioscoop op 20 augustus 1911 in een voormalige zeemanskerk aan de Coolvest. De eerste film die hier vertoond werd, was 1200 meter lang en ging over de kruistochten. In deze tijd van stomme films stond Thalia bekend door het toevoegen van geluidseffecten vanachter het scherm. Naar aanleiding van deze... lees verder op Wikipedia

Info van Wikidata

Wikidata: Q2495837

gebouwd in 1955
een bioscoop van 1955 tot 1996
een gebouw

straat: Kruiskade

beschreven op:
wederopbouwrotterdam.nl/artikelen/t...


Afbeeldingen

Kruiskade met op de voorgrond heiwerkzaamheden voor het Thalia theater, gezien uit het noorden. Op de achtergrond bioscoop Luxor en hotel Centraal. | 1954

Bioscoop Thalia op de hoek van de Lijnbaan en de Kruiskade met aan de linkerzijde de gevel van bioscoop Lumière. | 15 mei 1956

Beleefde chauffeur Kruiskade | Chauffeur stopt voor overstekende dame nabij bioscoop Thalia aan de Kruiskade. | 1957

Het Thalia theater aan de Kruiskade. | 12 okt 1988

Foyer van Thalia tijdens het Film Festival Rotterdam. | 28 jan 1993

Kruiskade vanaf de Lijnbaan in de richting van de Coolsingel | Café restaurant Beurs in het gebouw van de Thaliabioscoop aan de Kruiskade. | 18 april 2015

In de pers

Thalia, het eerste echte bioscooptheater niet alleen van Rotterdam maar van de gehele wereld, verwoest in de Mei-dagen van ’40, is aan de Kruiskade herrezen. Een intiem theater met plaats voor achthonderd personen, maar met een rijkdom van interieur, welke in de geest is van de man, die het weelderige Amsterdamse Tuschinski-theater liet bouwen: Abraham Tuschinski.

Achthonderd zitplaatsen biedt de waaiervormige zaal van het nieuwe theater, waarvan de grote breedte een opvallende eigenschap is, achteraan is deze zelfs bijna gelijk aan de lengte van de ruimte, die sterk oplopend, maar zonder eigenlijk balcon een soort amphitheater vormt. Talrijke kunstenaars hebben aan de inrichting hun bijdragen geleverd. Nico Wijnberg vervaardigde twee levendige voorstellingen in sgraffito — een nattekalktechniek — links en rechts in de zaal en linoleum-intarsia's, die als lambrizering fungeren. Jan van Keulen ontwierp kleurige vogelmotieven op de beide manteaux in het voordoek en een soortgelijke decoratie voor de achterhelft van de zaalwanden. Van Dick Hubers zijn de tegeltableaux bij de ingangsdeur. Wim Schuhmacher heeft zich vooral met de kleur bezig gehouden en de activiteiten van de andere kunstenaars gecoördineerd. Een bijzonder decoratief accent in de hall vormt het beeld ~De zingende man' van de Italiaanse oeeldhouwer Mascherini. dat hier verleden jaar reeds op de Mostra 1954 te zien is geweest

Hoezeer de opening van het derde Thalia voor Rotterdam een gebeurtenis was bleek uit de aanwezigheid van burgemeester mr. G. E. VAN WALSUM. En uit de feestelijkheid, waarmee een doorsnee uit Tout Rotterdam zich voor de ceremonie had opgemaakt. Men vierde een gebeurtenis en gaf daarvan niet alleen door zijn aanwezigheid doch ook door decorum blijk. Geloof de mensen niet die beweren, dat de Rotterdammers alleen maar kunnen zwoegen en met de decoratieve zijde van het zich vermaken geen raad weten. Zij weten niet wat zij zeggen. Er was gisteravond meer stijl en sfeer dan men in dit land bij galagelegenheden heeft leren verwachten.

ROTTERDAM heeft weer een theater dat THALIA heet, een naam die tientallen jaren voor de Rotterdammers een instituut vertegenwoordigde, dat in het leven van de stad geworteld was. Evenzeer geworteld als het driemanschap ABRAHAM TUSCHINSKI, HERMAN EHRLICH, HERMAN GERSCHTANOWITZ, wier eerste Thalia aan de Coolvest het begin was van een theaterimperium, dat in Nederland zijn weerga niet heeft gehad. Van het driemanschap ls geen meer in leven; zij zijn uit het concentratiekamp niet weergekeerd. Maar de traditie leeft en zij werd gisteravond belichaamd in MAK GERSCHTANOWITZ. zoon van wijlen Herman Gerschtanowltz, die het theater met een toespraak officieel opende. Het was voor hem meer dan het openen van zo maar een nieuw theater. Hij stond daar als representant van een geslacht van showmen, die het theater liefhadden en er het publiek als hun gasten ontvingen. Hoe zou hij zelf anders dan het theater liefhebben, hij die — letterlijk — werd geboren in het tweede Thalia op de Hoogstraat.

Van Wikimedia Commons

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.

Deze zaal in interviews

Meer interviews, ook over andere plekken, op het Verhalen overzicht.

R'dam. Made it happen.

Bekladding Thalia | 24 september '68