Op Wikipedia

De Maassilo is een voormalige graansilo en graanelevator in de Rotterdamse Maashaven die sinds 2004 als uitgaansgelegenheid en evenementenlocatie in gebruik is. Het oudste deel van de grotendeels uit gewapend beton opgetrokken silo kwam gereed in 1911 en bevatte toen 128 silo's met een totale capaciteit van 20.000 ton graan. In 1930 kwam een tweede deel gereed, pal naast het oudste deel, en in 1951 vond nog een laatste uitbreiding plaats. In 1986 werkten nog 70 mensen bij Maashaven Silo BV, maar... lees verder op Wikipedia

Info van Wikidata

Wikidata: Q18286247

gebouwd in 1910
een evenementenlocatie
een silo

straat: Maashaven Z.z.


In de pers

Rotterdam heeft nu ook zijn graansilo's. De aldaar geheel met Nederlandsch kapitaal opgerichte naamlooze vennootschap Graansilo-Maatschappij, die zich ten doel stelt de exploitatie van graansilo's, graanpakhuizen en van alle inrichtingen, welke met het transport, de overlading, den opslag en de behandeling van graan in verband staan, kocht van de gemeente een terrein aan de Maashaven (Zuidzijde), waar de verschillende installatiƫn thans gereed zijn gekomen.

In het Avondblad van gisteren heeft men kunnen lezen, dat de laatste paal geslagen is voor het nieuwe silogebouw dat voor de n. v. Graansilo-Maatschappy te Rotterdam aan de Maashaven zal worden gebouwd. Dit pand zal een van de zwaarste gebouwen van Europa worden en leeg niet minder dan 38200 ton wegen. Het maken van een fundeering voor zulk een kolos is een heel byzonder werk. dat vooral in het begin heel wat hoofdbrekens heeft gekost.

Van Wikimedia Commons

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.