Info van Wikidata

Wikidata: Q18286247
Wikipedia: nl.wikipedia.org/wiki/Maassilo
een evenementenlocatie
een silo

straat: Maashaven Z.z.


In de pers

Rotterdam heeft nu ook zijn graansilo's. De aldaar geheel met Nederlandsch kapitaal opgerichte naamlooze vennootschap Graansilo-Maatschappij, die zich ten doel stelt de exploitatie van graansilo's, graanpakhuizen en van alle inrichtingen, welke met het transport, de overlading, den opslag en de behandeling van graan in verband staan, kocht van de gemeente een terrein aan de Maashaven (Zuidzijde), waar de verschillende installatiƫn thans gereed zijn gekomen.

In het Avondblad van gisteren heeft men kunnen lezen, dat de laatste paal geslagen is voor het nieuwe silogebouw dat voor de n. v. Graansilo-Maatschappy te Rotterdam aan de Maashaven zal worden gebouwd. Dit pand zal een van de zwaarste gebouwen van Europa worden en leeg niet minder dan 38200 ton wegen. Het maken van een fundeering voor zulk een kolos is een heel byzonder werk. dat vooral in het begin heel wat hoofdbrekens heeft gekost.

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.