Rotterdams Publiek | plekken | Metropole Theater

Info van Wikidata

Wikidata: Q108854938

gebouwd in 1946
gebouw verdwenen in / rond 1950

een theatergebouw
een voormalig bouwwerk

straat: Kruiskade


In de pers

Deze groep heeft de beschikking gekregen over het grote houten theater 'Metropole', dat aan 2000 bezoekers plaats biedt. Dit verplaatsbare theater, welks onderdelen thans nog in Den Dolder opgeslagen liggen, heeft enkele jaren geleden gedurende een korte periode in 's-Hertogenbosch gestaan.

Het restaurant biedt plaats aan ruim 200 bezoekers. Nog wel zes à zeven weken zal het duren, alvorens de grote zaal gereed zal zijn. Deze is 60 bij 18 meter en kan 1000 personen een plaats bieden. Een zeer ruim toneel is geschikt voor toneel- en revuevoorstellingen. De zaal zal evenwel niet uitsluitend voor theater gebezigd worden, doch ook voor congressen, tentoonstellingen, uitvoeringen en wedstrijden.

Het is met dit theater tot nu toe een lijdensgeschiedenis geweest. Ook na de opening van het restaurant bleef de voltooiing van de zaal achterwege. Grote stagnatie was reeds veroorzaakt door een storm, die het in aanbouw zijnde theater gedeeltelijk vernielde.

Op de kaart

Herinneringen

Zelf een herinnering aan deze plek? Deel je herinnering hier en schrijf mee aan de culturele geschiedenis van Rotterdam.